OpenWonga

Polityka Cookies

Polityka Prywatności

§ 1 1. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników za pośrednictwem serwisu OpenWonga („Serwis”) i została opracowana oraz wdrożona na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1422), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 2. Administratorem wszelkich danych osobowych gromadzonych za pomocą serwisu OpenWonga jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł („Wonga”).

§2 1. Wonga gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim zostały dobrowolnie udostępnione przez użytkowników Serwisu. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w tych celach, w jakich zostały udostępnione, tj. udzielenia odpowiedzi na przesłaną Wonga przez użytkownika prośbę lub zapytanie. 2. W przypadku danych zgromadzonych w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, użytkownik ma możliwość dostępu, usunięcia lub modyfikacji tych danych, poprzez przesłanie na adres kontakt@wonga.com informacji w jakim zakresie Wonga jest zobowiązana do udostępnienia, modyfikacji lub usunięcia tych danych. 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§3 Serwis wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych w Serwisie znajdują się w Polityce cookies.

§4 Wonga zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na niniejszej podstronie.

Polityka cookies

§ 1 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243) Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł („Wonga”), wprowadza niniejszą Politykę cookies. 2. Polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) w serwisie OpenWonga, zwanym dalej „Serwisem”, administrowanym przez Wonga.

§ 2 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze), zaś Serwis może uzyskiwać do nich dostęp. 2. Pliki cookies stosowane w ramach Serwisu, w zależności od ich rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się na stronie http://www.wszystkoociasteczkach.pl.

§ 3 1. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie lub wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies, lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies tj. użytkownik nie zmienił jej ustawień na blokujące dane pliki cookies, wówczas użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa. 2. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików cookies są dostępne na stronach internetowych producenta lub dewelopera przeglądarek internetowych.

§ 4 Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać, w szczególności niemożliwe będzie zalogowanie się na swoje konto w Serwisie, a skasowanie plików cookies po zalogowaniu się do swojego konta w Serwisie spowoduje zakończenie sesji. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

§ 5 Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez Wonga, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie Serwisu do oczekiwań użytkowników. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

Rodzaj plików cookies

Cel wykorzystania plików cookies

Pliki cookies własne (zamieszczane przez Wonga):

Identyfikacja sesji przeglądarki internetowej

Aby utrzymać stan Twojej bieżącej sesji przeglądarki internetowej podczas przeglądania stron w Serwisie, w tym podczas procesu wnioskowania

Identyfikacja użytkownika

Aby umożliwić dostęp do danych osobowych znajdujących się na Twoim koncie

Śledzenie podmiotów partnerskich

Aby informować Wonga, że trafiłeś na stronę Serwisu poprzez stronę jednego z naszych podmiotów partnerskich, w celu dopasowania aplikacji do Twoich potrzeb. Jest to również osiągane poprzez użycie unikatowego identyfikatora w opisie adresu URL, gdy odwiedzasz Serwis

Pliki cookies zewnętrzne (zamieszczane przez osoby trzecie współpracujące z Wonga za pośrednictwem Serwisu):

Wydajnościowe pliki cookies (‘Website Analytics’)

Aby zebrać informacje o Użytkownikach i sposobie, w jaki używają Serwis, w tym takie jak liczba Użytkowników, skąd pochodzą i jakie strony odwiedzają. Informacje te wykorzystujemy w celach analitycznych, aby zrozumieć zachowania Użytkowników w naszym Serwisie oraz to, jak możemy ulepszyć nasz Serwis.

Śledzenie reklam

Aby zebrać informacje niebędącymi danymi osobowymi, o tym jak reklama zamieszczona na innych stronach oddziaływuje na Użytkowników zanim trafią do Serwisu oraz o preferencjach Użytkowników w zakresie reklamy. Informacje te pomagają nam na dostosowanie reklam do Twoich zainteresowań, kontrolowanie ile razy wyświetlana jest dana reklama oraz mierzenie efektywności kampanii reklamowych.

Testowanie strony

Aby pokazać Ci różne wersje tej samej strony lub jej zawartości, mierzyć, która wersja wypada lepiej oraz decydować, którą wersję pokazać Ci gdy odwiedzasz Serwis. Wersje są wybierane losowo i dane osobowe nie są przechowywane lub przetwarzane przez to cookie.

Clickstream

Aby zidentyfikować konkretne strony odwiedzone przez Ciebie podczas bieżącej sesji przeglądarki internetowej

Kontakt OpenWonga

Redaktor
redaktor@openwonga.pl


Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące OpenWonga w ciągu 24 godzin.