OpenWonga

Witamy

Polska wersja OpenWonga to miejsce, w którym możecie zobaczyć jedną z największych firm z sektora digital finance na świecie „od kuchni”. Będziecie się tu mogli zapoznać nie tylko z aktualnościami dotyczącymi naszego biznesu, ale też z naszymi opiniami na temat tego, co gorące w polskiej i światowej branży technologiczno-finansowej.


Będziemy słuchać, uczyć się i rozmawiać. Zapraszamy.

Fakty i wiadomości

Jako jeden z liderów branży digital finance, wzbudzamy zainteresowanie mediów, liderów opinii czy ekspertów i spotykamy się z różnymi opiniami na nasz temat. Zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem na temat najczęściej poruszanych tematów związanych z wonga.com.

Grupa Wonga stawia na Polskę

• Grupa Wonga przeznacza 75 mln zł na rozwój swojej spółki w Polsce. • Jakość portfela pożyczek Wonga w Polsce jest porównywalna do jakości portfeli bankowych w segmencie consumer finance. Straty na udzielanych pożyczkach polskiej Wongi wynoszą poniżej 3 proc. • Plany rozwoju Wonga w Polsce w 2017 roku zakładają pozyskanie dodatkowego finansowania. Spółka nie wyklucza poszukiwania środków na lokalnym rynku. • Wonga będzie koncentrować się na sprzedaży pożyczek ratalnych, które już dziś stanowią 90 proc. portfela. Firma oferuje ceny pożyczek na poziomie porównywalnym do ofert banków.

Więcej

Statystyki

Wiek naszych klientów

WIĘCEJ STATYSTYK

Dlaczego jesteśmy inni?

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ostatni post na blogu

Big Data w bankowości - debata na forum X Kongresu Ryzyka Bankowego

Kawa

27 października 2015 w Warszawie odbył się X Kongres Ryzyka Bankowego - najwięk­sze, corocz­ne spotka­nie finan­si­stów i bankow­ców poświę­co­ne nowym wyzwa­niom w zarzą­dza­niu ryzy­kiem w sekto­rze banko­wym. Na zaproszenie organizatora, Biura Informacji Kredytowej, w debacie poświęconej Big Data w bankowości, głos zabrał Marcin Borowiecki, dyrektor zarządzający wonga.com w Polsce.

Więcej